TTB’den sarsıntı açıklaması: Enkaz altında hipotermiden ölenler var

0 11

TTB ile sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Sarsıntı Kriz Masası uzmanlarının zelzele bölgesinde yaptıkları durum tespitlerini içeren Zelzele Bülteni 2’yi kamuoyu ile paylaştı.

“CİDDİ AKSAMALAR VAR”

Kamu erkinin sorumluluklarını yerine getirmediğine vurgu yapılan açıklamada, “Kamu erki ile emek-meslek örgütleri ortasında bir iletişimsizlik mevcuttur. Kamu erki emek-meslek örgütleriyle işbirliğine yanaşmamaktadır. Bu iletişimsizlik durumu, tertipte da önemli aksaklıklara neden olmaktadır” denildi.

SAĞLIKÇILAR İÇİN DE ŞARTLAR KÖTÜ

Hayatını kaybeden yurttaşların kimliklendirme ve mevt nedenlerinin tespitinin çok kıymetli olduğu vurgulanarak, alanda bulunan isimli tıp uzmanlarının kimliklendirme süreçlerine yetemediğini, Adalet Bakanlığı’nın isimli tıp uzmanlarının görevlendirmelerinde mani çıkardığı belirtildi.

Deprem bölgesine giden sağlık işçileri için kâfi şartların sağlanmadığı lisana getirildi.

“YURTTAŞLAR İLACA ULAŞAMIYOR”

Yurttaşların en temel gereksinimlerini karşılayamadığına dikkat çekilerek, bölgenin değerli bir kısmında birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin sunulmadığının altı çizilerek şu tabirlere yer verildi;

*Deprem bölgesine giden sağlık işçilerine uygun çalışma şartları ve ortamı hazırlanmamıştır. Zelzele bölgesinde besin ve su güvenliğinde bahsedilememektedir.

HİPOTERMİ NEDENİYLE HAYATLAR YİTİRİLİYOR

*Bölgeye lojistik sağlanamamakta, yurttaşlar ilaçlara ulaşamamaktadır.Soğuk iklim şartları nedeniyle yurttaşlar hipotermi nedeniyle hayatlarını kaybetmektedir.

*AFAD ve kamu kurumları yetersiz kalmıştır. Tedbirlerin alınmaması nedeniyle ortaya çıkacak bulaşıcı hastalıklar, ilerleyen günlerde önemli bir halk sıhhati meseleleri yaratabilir.

HİPOTERMİ NEDİR, NASIL OLUR?

Hipotermi, beden sıcaklığının 35 °C’den aşağı düşmesine denir.

Genellikle yağmur, rüzgâr, kar yahut soğuk suya maruz kalma üzere faktörler tarafından tetiklenir.

Belirtiler sıcaklığa bağlıdır. Hafif hipotermiyada şiddetli titreme görülürken sıcaklığın daha fazla düşmesi ile orta derecede hipotermiyada titreme durur ve zihinsel karışıklık artar. Şiddetli hipotermiya başlangıcında paradoksal soyunma yaşanabilir, hipotermik kişi şuurunu kaybeder ve kalp durması riski artar.

HİPOTERMİNİN TEHLİKESİ

İnsan bedeni bulunduğu ortamla ısı alışverişine girer ve bu alışverişten ortamın ısısına nazaran etkilenir. Ortam sıcak ise beden ısınır, soğuk ise üşür. Örneğin; bir insan soğuk suya çıplak olarak girdiğinde bedeni suya süratle ısısını verir ve beden ısı kaybeder. En sıcak havalarda bile çok uzun mühlet suda kalındığında üşüme olmasının nedeni budur.

Ayrıca, birçok deniz kazasında (Titanik kazası gibi) çok kişi boğulmadan çok beden ısısına bağlı mevt, yani hipotermi yüzünden ölmüştür. Bedenin bu ısı alışveriş suratı, ortamlar ortasındaki ısı taşınım katsayısına nazaran değişir.

Örneğin, beden denizde olağan havadakine nazaran daha süratli ısı kaybeder, zira denizin ısı taşınım katsayısı pahası daha yüksektir. Bir insan cıva dolu bir havuza düşse 5-10 dakika sonra hipotermiden ölür, zira cıvanın taşınım katsayısı pahası, denize nazaran çok daha büyüktür. Bir insanın ısı kaybı başladığında bedenin standart ısı düzeyi düşer. 32-35 derecede şuur kaybı, daha aşağı düşüşlerde vefat gerçekleşir.

Hipotermi çoklukla beden sıcaklığının 35.0 °C (95.0 °F) altına düştüğü durumlarda, iç organların sıcaklıkları baz alınarak sınıflandırır. Bir öbür sınıflandırma sistemi ise İsviçre Derecelendirme sistemidir. Bu metot iç organların sıcaklık durumuna nazaran verdiği reaksiyonlardan yola çıkarak sınıflandırma yapar.

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ NELER?

Belirti ve semptomlar hipoterminin derecesine nazaran değişir ve şiddetin üç evresine bölünebilir.

Hafif

35-32°C ortasındaki merkezî beden sıcaklığı aralığında şiddetli titreme, yüksek kan basıncı, süratli nefes alıp verme ve süratli kalp atışları görülür. Damarlar, kanı merkeze çekmek için daralır. Beden, güç üretimi için depo edilen glukozu yakmaya başlar. Zihinsel karışıklık başlar.

Orta

Merkezî beden sıcaklığı 32-28°C aralığına iner. Hipotermiya ilerledikçe, titreme durur, amnezi yaşanır ve refleksler yavaşlar. Kurbanlar tuhaf hareketler yapmaya ve mantıksız konuşmaya başlar. Motor hünerlerin kaybı olabilir.

Şiddetli

Şiddetli hipotermiya merkezî beden sıcaklığının 28°C altında düşmesidir. Bu sıcaklıklarda tüm fizyolojik sistemler yavaşlar, kalp ve nefes suratı düşer, kan basıncı azalır. Cilt soğuktur. Halüsinasyonlar görülmeye başlar, kişi donmakta olmasına karşın soyunabilir. Refleksler kaybolur, göz bebekleri büyümüş hâlde kalır. Şuur kaybı olabilir.

Daha fazla sıcaklık düşümlerinde hipotermik bireyler ısıtılana kadar ölmüş izlenimi verebilir. “Sıcak ve meyyit olana kadar meyyit değildir” kelamı bu durumu söz eder. Beden sıcaklığı 32°C üzere olağana yakın bir seviyeye geldiğinde kişi canlılık belirtileri göstermiyor ise ölmüş olarak kabul edilir.

Kaynak: Sözcü
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.