TTB: Zelzele bölgesinde bilgi ve yetkinliğimizi her türlü uyumda sunmaya hazırız

0 9

Depremin çabucak akabinde kriz masası kuran, bölgeye kümeler yönlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB), sarsıntı bölgesindeki sağlık meseleleri ve tahlil teklifleriyle ilgili bir basın toplantısı yaptı. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, sarsıntı vilayetlerine ulaşan doktorlar ve vilayetlerin tabip odaları tarafından gönderilen bilgiler ışığında zelzele bölgesinde sağlık meseleleri ve tahlil tekliflerini kamuoyuyla paylaştı. Zelzele bölgesinde kuvvetli kış şartlarının karar sürdüğünü, durumun son derece ağır olduğunu belirterek “Önceliklerimiz doğrultusunda tekliflerimiz şunlardır” dedi, tekliflerini şu ana başlıklarda topladı:

KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ

Sağlık hizmetlerinin sunulması ile ilgili olarak Türkiye Afet Müdahale Planı’nda (TAMP) uyum sorumluluğu Sağlık Bakanlığı’ndadır. Bu süreçte kamuoyunun tüm bileşenlerinin gücüne ihtiyaç vardır. TTB olarak uzmanlık derneklerimizin ve tüm üyelerimizin bilgi ve yetkinliğini her türlü uyumda sunmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz. Sağlık Bakanlığı’na ilgili yazımız gönderilmiştir ve şimdi karşılık alınamamıştır.

ARAMA KURTARMA

Acil kurtarma takımlarının bir kısmının bölgeye ulaştığını ve farklı vilayetlerden yeni grupların de yola koyulduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Lakin hususa dair bir epey eksiklikler olduğu da müşahedelerimiz ortasındadır. Maalesef birçok bölgede halk kendi imkanları ile baş başadır. Bu bahiste kamu otoritesini hakikat bir planlama ve süratli hareket etmeye çağırıyoruz.

YARALILARIN TEDAVİSİ

Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken şu anda hayatta olanların hayatta tutulması ve tedavilerinin sağlanması gerekmektedir. En kısa vakitte bölgedeki sağlık kurumları ve çalışanının durumu hakkında süratli bir kıymetlendirme yapılmalı. TTB bu mevzuda misyon almaya hazırdır.

BARINMA

Şu an için bölgede yaşayanlar için barınma çok önemli bir sıkıntıdır. Hava çok soğuktur. Başta, yaşlılar, engelliler, hamileler, anne ve çocuklar üzere öncelikli kümelerinin tespit ederek süratle inançlı barınma alanlarına yönlendirmeleri gerekmektedir. Lakin bu hava şartları ile bölgedeki imkanlar kâfi olmayacaktır. Yeniden kırılgan kümelerden başlayarak, tahliye koridorları ile en yakın uygun vilayetlere bireylerin süreksiz barınması sağlanmalıdır. Yoksa bu kümelerde büyük kayıplar yaşamamız muhtemeldir.

MEVCUT DURUMUN SAPTANMASI

Bölgenin mevcut durumunun süratli kıymetlendirme yolları ile kıymetlendirilmesi bir an evvel yapılmalıdır. Bu kıymetlendirme farklı disiplinlerden gelen bilim insanlarının takviyesi ile gerçekleşebilir. Bölgede şu andan itibaren geçerli olan riskler ortaya konmalıdır.

BİLGİ KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE

Her harika durumda olduğu üzere başta toplumsal medya ortamı olmak şuurlu ya da bilinçsiz halde yayılan bilgi kirliliği ile karşı karşıya kalacağımız bir devir içindeyiz. TTB sistemli bilgilendirmeler ile bu durumla çaba edecektir. Süreci yakından takip ederek yeni ve yakın/orta/uzak vadeli tekliflerini yetkililer ve kamuoyu ile paylaşacaktır.

İLAÇ VE TEDAVİYE ERİŞİM

Özellikle zelzele bölgesinde bulunan yahut öteki vilayetlere yakınlarının yanına göç eden yurttaşlarımızın ilaçları ve raporları enkaz altında kaldığından ötürü, ilaçlarının sağlanması ve göçmenler de dahil olmak üzere tüm insanların ilaçlara kâfi seviyede ulaşımı sağlanmalıdır. Diyaliz hastaları ve kronik hastalıkları bulunan öteki hastalar için Sağlık Bakanlığı ve Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafından süratle bir karar alınması gereklidir. Sarsıntı bölgelerinde en ağır görülen meselelerden biri gerilime bağlı erken doğumlardır. Bu nedenle bayan ve doğum uzmanları, yenidoğan uzmanları ve üniteleri (küvöz gereksinimi da sağlanarak) süratle artırılmalıdır. Bu bölgede salgın hastalıklara karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.

SAĞLIK İŞGÜCÜNÜN PLANLANMASI

Bölgede bulunan sağlık çalışanlarının ailelerinde de yaralı ve vefat olduğundan ötürü, süratle öteki vilayetlerden doktorlar ve sağlık çalışanlarının, bölgede bulunanları ikame edebilecekleri bir uyum sağlanmalıdır. Tükenmişliğin başlamasına müsaade edilmemelidir. Burada çalışan sağlık çalışanlarının barınma ihtiyaçları ve lojistik takviyeleri sağlanmalıdır. Psikososyal dayanak ünitelerinin bu bölgede süratle görevlendirilmesi gereklidir.

Depremin çabucak akabinde kriz masası kuran, bölgeye kümeler yönlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB), sarsıntı bölgesindeki sağlık meseleleri ve tahlil teklifleriyle ilgili bir basın toplantısı yaptı. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, sarsıntı vilayetlerine ulaşan tabipler ve vilayetlerin tabip odaları tarafından gönderilen bilgiler ışığında sarsıntı bölgesinde sağlık sıkıntıları ve tahlil tekliflerini kamuoyuyla paylaştı. Sarsıntı bölgesinde kuvvetli kış şartlarının karar sürdüğünü, durumun son derece ağır olduğunu belirterek “Önceliklerimiz doğrultusunda tekliflerimiz şunlardır” dedi, tekliflerini şu ana başlıklarda topladı:

KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ

Sağlık hizmetlerinin sunulması ile ilgili olarak Türkiye Afet Müdahale Planı’nda (TAMP) uyum sorumluluğu Sağlık Bakanlığı’ndadır. Bu süreçte kamuoyunun tüm bileşenlerinin gücüne ihtiyaç vardır. TTB olarak uzmanlık derneklerimizin ve tüm üyelerimizin bilgi ve yetkinliğini her türlü uyumda sunmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz. Sağlık Bakanlığı’na ilgili yazımız gönderilmiştir ve şimdi karşılık alınamamıştır.

ARAMA KURTARMA

Acil kurtarma gruplarının bir kısmının bölgeye ulaştığını ve farklı vilayetlerden yeni takımların de yola koyulduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Ancak hususa dair bir epey eksiklikler olduğu da müşahedelerimiz ortasındadır. Maalesef birçok bölgede halk kendi imkanları ile baş başadır. Bu bahiste kamu otoritesini hakikat bir planlama ve süratli hareket etmeye çağırıyoruz.

YARALILARIN TEDAVİSİ

Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken şu anda hayatta olanların hayatta tutulması ve tedavilerinin sağlanması gerekmektedir. En kısa vakitte bölgedeki sağlık kurumları ve işçisinin durumu hakkında süratli bir kıymetlendirme yapılmalı. TTB bu bahiste vazife almaya hazırdır.

BARINMA

Şu an için bölgede yaşayanlar için barınma çok önemli bir sıkıntıdır. Hava çok soğuktur. Başta, yaşlılar, engelliler, hamileler, anne ve çocuklar üzere öncelikli kümelerinin tespit ederek süratle inançlı barınma alanlarına yönlendirmeleri gerekmektedir. Lakin bu hava şartları ile bölgedeki imkanlar kâfi olmayacaktır. Yeniden kırılgan kümelerden başlayarak, tahliye koridorları ile en yakın uygun vilayetlere bireylerin süreksiz barınması sağlanmalıdır. Yoksa bu kümelerde büyük kayıplar yaşamamız mümkündür.

MEVCUT DURUMUN SAPTANMASI

Bölgenin mevcut durumunun süratli kıymetlendirme metotları ile kıymetlendirilmesi bir an evvel yapılmalıdır. Bu kıymetlendirme farklı disiplinlerden gelen bilim insanlarının dayanağı ile gerçekleşebilir. Bölgede şu andan itibaren geçerli olan riskler ortaya konmalıdır.

BİLGİ KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE

Her harika durumda olduğu üzere başta toplumsal medya ortamı olmak şuurlu ya da bilinçsiz halde yayılan bilgi kirliliği ile karşı karşıya kalacağımız bir devir içindeyiz. TTB nizamlı bilgilendirmeler ile bu durumla çaba edecektir. Süreci yakından takip ederek şimdiki ve yakın/orta/uzak vadeli tekliflerini yetkililer ve kamuoyu ile paylaşacaktır.

İLAÇ VE TEDAVİYE ERİŞİM

Özellikle sarsıntı bölgesinde bulunan yahut başka vilayetlere yakınlarının yanına göç eden yurttaşlarımızın ilaçları ve raporları enkaz altında kaldığından ötürü, ilaçlarının sağlanması ve göçmenler de dahil olmak üzere tüm insanların ilaçlara kâfi seviyede ulaşımı sağlanmalıdır. Diyaliz hastaları ve kronik hastalıkları bulunan öbür hastalar için Sağlık Bakanlığı ve Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafından süratle bir karar alınması gereklidir. Zelzele bölgelerinde en ağır görülen problemlerden biri gerilime bağlı erken doğumlardır. Bu nedenle bayan ve doğum uzmanları, yenidoğan uzmanları ve üniteleri (küvöz muhtaçlığı da sağlanarak) süratle artırılmalıdır. Bu bölgede salgın hastalıklara karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.

SAĞLIK İŞGÜCÜNÜN PLANLANMASI

Bölgede bulunan sağlık çalışanlarının ailelerinde de yaralı ve vefat olduğundan ötürü, süratle öbür vilayetlerden tabipler ve sağlık çalışanlarının, bölgede bulunanları ikame edebilecekleri bir uyum sağlanmalıdır. Tükenmişliğin başlamasına müsaade edilmemelidir. Burada çalışan sağlık çalışanlarının barınma ihtiyaçları ve lojistik dayanakları sağlanmalıdır. Psikososyal takviye ünitelerinin bu bölgede süratle görevlendirilmesi gereklidir.

Kaynak: Sözcü
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.