Biyokütleden Elde Edilen Biyoyakıtlar

0 28

Hayatını yenilenebilir enerji konusuna adamış az saıdaki insandan biri olan Ali Atalı’nın Biyokütleden elde edilen biyoyakıtlar ile ilgili görüşlerini aldık. Önemli bir yenilenebilir kaynak olan biyokütle konusunda ayrıntılı bilgiler veren Ali Atalı, sözleriyle enerji piyasasına ışık tutacak bir takım karanlıkları aydınlatmış oldu.

Biyokütle nedir?

Biyokütle nedir? sorusuna cevap veren Ali Atalı, biyokütleyi, ağaç atıkları, bitkisel atıklar, odun; ayçiçek, pamuk, soya gibi yağlı tohum bitkileri; mısır, patates, buğday gibi karbonhidrat içeren bitkiler; keten, kenevir gibi elyaf bitkileri; hayvansal atıklar; belediye atıkları ve endüstriyel atıklardan enerji elde eden yenilenebilir enerji kaynaklarıdır diyerek açıklar. Dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık %13’ünü oluşturduğunu söylediği biyokütle hakkında Ali Atalı, fosilleşmemiş, yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış canlılardan elde edilen biyolojik malzemelerin tümü için biyokütle diyebileceğimizi de özellikle vurgular.

Biyokütlenin Özellikleri Nelerdir?

Ali Atalı, biyokütlenin özelliklerini şöyle sıralamaktadır:

 • Biyokütle, hem saf haliyle kullanılıp hem de katı, sıvı ve gaz biyoyakıtlara dönüştürülebilmektedir.
 • Bu enerji türü, elektrik üretimi, nakliye, ısıtma, soğutma, evsel kullanım ve endüstriyel ihtiyaçlar için tercih edilen bir enerji türüdür.
 • Çevreye zararı yoktur ve yenilenebilir bir enerji kaynğıdır.
 • Karbonhidrat yapısına sahiptirler.
 • Yüksek oranda oksijen içeriğine sahiptir.
 • Düşük enerji çeşididir.
 • Fazla dumana neden olabilmektedir.

Biyoyakıt Nedir?

Organik maddelerden elde edilen yakıt çeşitlerine biyoyakıt denir diyen Ali Atalı, her ne kadar biyoyakıtlar tüketilirken atmosfere CO2 salınımı olsa da bunlar, biyokütle sentezlenmesinde tekrardan geri dönüştürülür yani üretilen biyoyakıt kullanımı sera gazı emisyonlarının azalmasına neden olur diye özellikle altını çizer Ali Atalı.

Biyoyakıtların Avantajları Nedir?

Yenilmeyen atıkların işe yarar hale gelmesini sağlaması en avantajlı yanıdır diyen Ali Atalı, sürdürülebilir çevre açısından bunun çok önemli olduğunu vurgular. Biyoyakıtların fosil yakıtları koruması da önemlidir diyen Atalı, bu yakıtların Kül, C, FC, N, S, Si gibi zararlı elementleri az miktarda yayması da diğer yakıt türlerine göre avantajdır. Az atık çıkarması da çok önemlidir diyen Ali Atalı, aynı zamanda da atıl arazilerin değerlendirilmesini sağlaması da büyük avantajdır demektedir. Kırsal kesimin önemini artırması ve orada iş alanları oluşturması açısından da çok değerlidir diyen Ali Atalı, yakıt arzı ve enerji güvenliğinin çeşitlendirilmesi de avantajlarından sayılabilir diye belirtir.

Biyoyakıtların Dezavantajları Nedir?

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz biyoyakıtların avantajları kadar dezavantajları da vardır diyen Atalı Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Atalı, bu dezavantajları şöyle sıralar:

 • Yüksek nem içeriğine sahip yakıtlardır.
 • Zayıf ateşleme güçleri de bir dezavantajdır.
 • Düşük yanma verimliliğine sahip olmaları da olumsuz bir özellik sayılabilir.
 • Yüksek duman oluşturmaları, kullanışlılığı açısından dezavantajdır.
 • Egzozda karbon seviyesi artırırlar.
 • Biyoyakıtların özellikleri ve kalitesi hakkında bilgi yetersizliği yanlış yönelimlere neden olabilmektedir.
 • Su, gübre ve böcek ilacının fazla kullanımı üretimden kaynaklanan dezavantajlardır.
 • Yatırım maliyetleri yüksektir.
 • Bölgesel ve mevsimlik kullanılan enerji oluşturmaları da dezavantajlardır.

Biyoyakıtların Türkiye’deki Durumu Nasıldır?

2010 yılından itibaren Türkiye, biyoyakıt anlamında bir hareketlenme göstermiştir diyen Ali Atalı, hatta rakamların 2010’dan 2022’ye kadar yaklaşık 10 yıl arttığını da vurgulamaktadır. Hatta elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynakları arasında 1. Sırayı aldığını bile söyleyebiliriz diyen Ali Atalı, biyoyakıtların biyodizel, biyogaz, biyoetanol, biyometanol, biyodimetil eter, biyoyağ, biyobütanol ve biyohidrojen olarak çeşitlendiğini belirtir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.